[ สมัครสมาชิก ] [ ตำแหน่งงานว่าง] [ฝากประวัติ ] [ติดต่อเรา]

http://udon-job.com/jobnews.pngงานราชการ : วันนี้


29 ม.ค. 2558  File แนบงานเข้า !! อาจารย์ ม.อุบลฯฉาว ถูกตรวจสอบใช้ปริญญาเอกปลอม ( ข่าวเด่น )

29 ม.ค. 2558  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เปิดสอบพนักงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,960 บาท รับสมัคร 26 - 3 กุมภาพัน 2558 นี้

29 ม.ค. 2558  File แนบเงินเดือน 18,000 บาท โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เปิดสอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง รับสมัคร 26 - 3 กุมภาพันธ์2558 นี้

28 ม.ค. 2558  File แนบกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558

28 ม.ค. 2558  File แนบกรมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558

27 ม.ค. 2558  File แนบสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 ตำแหน่ง รับสมัคร 30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558

27 ม.ค. 2558  File แนบกรมชลประทาน รับสมัคร 898 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา-ปวส.ทุกสาขา - ป.ตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 2 -20 กุมภาพันธ์ 2558

25 ม.ค. 2558  File แนบเปิดสอบท้องถิ่น 2558 ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา ชี้ประชุม 29 มกราคม 2558 > แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น

24 ม.ค. 2558  File แนบสสจ.กาฬสินธุ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

23 ม.ค. 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 19 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558

23 ม.ค. 2558  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนรวม 64 อัตรา

23 ม.ค. 2558  งานราชการ+กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัคร 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

23 ม.ค. 2558  แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร,ข้าราชการต่ำชั้นสัญญาบัตร

23 ม.ค. 2558  File แนบอบต.หนองสะโน จ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1,2,3 จำนวน 20 อัตรา รับสมัคร 7 - 27 ม.ค. 2558

23 ม.ค. 2558  File แนบอบต.หนองทันน้า จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2,3 รับสมัคร 14 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558

23 ม.ค. 2558  File แนบ[รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต] 621 อัตรา กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท ปี 2558

23 ม.ค. 2558  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบพนักงานราชการ 60 อัตรา รับสมัคร 24 ธันวาคม- 30 มกราคม 2558 ( รับสมัครออนไลน์ )

23 ม.ค. 2558  File แนบกฟผ.( การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ) เปิดสอบ 839 อัตรา ปี 2558 วุฒิ ปวช.,ปวส.,ปวท.,ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก { อัพเดทล่าสุด }

23 ม.ค. 2558  เงินเดือน 21,000 บาท รับ 62 อัตรา มข.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร 12 - 30 มกราคม 2558

23 ม.ค. 2558  หจก.อุดรรุ่งทรัพย์สเตนเลส รับสมัครพนักงานคลังสินค้า เขียนแบบ ด่วน

18 ม.ค. 2558  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558

17 ม.ค. 2558  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 37 อัตรา

17 ม.ค. 2558  File แนบกองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 157 อัตรา

14 ม.ค. 2558  แผนที่File แนบรับสมัครบุคคลภายนอก

14 ม.ค. 2558  กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) เงินเดือน 11280 บาท

13 ม.ค. 2558  จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา รับสมัคร 12 - 20 มกราคม 2558

13 ม.ค. 2558  หจก.อุดรรุ่งทรัพย์สเตนเลส รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งด่วน

12 ม.ค. 2558  (แนวข้อสอบ) แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำปี 2558

11 ม.ค. 2558  File แนบเปิดสอบ ธ.ก.ส. 1,700 อัตรา พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4

9 ม.ค. 2558  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย-หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558

8 ม.ค. 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 - 58 จำนวน 42 อัตรา

8 ม.ค. 2558  File แนบกรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง,เจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 7 อัตรา

7 ม.ค. 2558  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง

7 ม.ค. 2558  บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด รับสมัครพนักงาน ด่วน

7 ม.ค. 2558  หจก.อุดรรุ่งทรัพย์สเตนเลส รับสมัครพนักงาน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายซ่อมบำรุง

6 ม.ค. 2558  File แนบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักกาจัดกาทั่วปปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นิวิชาการปฏิบัติการ รับสมัครถึง 7 ม.ค. 58

6 ม.ค. 2558  การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน 8 ตำแหน่ง 126 อัตรา รับสมัคร 25 - 13 มกราคม 58 วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักบริหารงาน,นักบริหารงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร

6 ม.ค. 2558  File แนบ{ รวม 61 อัตรา } เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดสอบพนักงานจ้าง สมัคร 5-13 ม.ค 2558

6 ม.ค. 2558  File แนบอบต.คำไหล จ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รับสมัคร 19 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558

6 ม.ค. 2558  File แนบกรมธนารักษ์ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 3 อัตรา รับสมัคร 5-23 มกราคม พ.ศ. 2558

6 ม.ค. 2558  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสอบข้าราชการ 12 อัตรา รับสมัคร 6 - 8 มกราคม 58

6 ม.ค. 2558  แผนที่File แนบโรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทเบรน รับสมัครครูผู้ช่วยสอน 4 อัตรา

6 ม.ค. 2558  File แนบสำนักงบประมาณ เปิดสอบพนักงานราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณ,นิติกร,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 27 อัตรา รับสมัคร 12-30 ม.ค. 58

5 ม.ค. 2558  กสท โทรคมนาคม รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ 121 อัตรา รับสมัคร 9-30 มกราคม 2558

4 ม.ค. 2558  สวนน้ำยููโซเทล รับสมัคร เจ้าหน้าที่จราจร

4 ม.ค. 2558  รับสมัครพนักงานชงกาแฟ

29 ธ.ค. 2557  File แนบเปิดสอบ 98 อัตรา ปวช.,ปวส.ป.ตรี กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 ธ.ค. 2557 – 6 ม.ค. 2558)

28 ธ.ค. 2557  File แนบเงินเดือน 18,000 บาท สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 ตำแหน่ง

28 ธ.ค. 2557  สสจ.พังงารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา 5-9 มกราคม 2558

26 ธ.ค. 2557  File แนบเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ทุกสาขา กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา

  

 ประกาศซื้อ-ขายอุดรธานี 14 รายการล่าสุด

ดูทั้งหมด |

โพสประกาศที่นี่ |