กองกำลังพลกองทัพภาคที่ 4:: หน้าแรก / กองกำลังพลกองทัพภาคที่ 4
วันที่ 25 มิ.ย. 2554 06:52:05 / เปิดอ่าน 8635 ครั้ง


ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :
ที่อยู่ : กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทร : :075-383401
Fax :
E-mail :

รายละเอียด
กองกำลังพลกองทัพภาคที่ 4
กกล.ทพ.จชต.จะำทำการรับสมัคร อส.ทพ. ในส่วนของ กรม ทพ. 48

ตำแหน่งที่ำรับสมัคร

1.อส.ทพ.ชาย จำนวน 896 อัตรา

2.อส.ทพ.หญิง จำนวน 60 อัตรา

การสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งมาที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 (วงเล็บมุมซองสมัคร อส.ทพ.)

ห้วงเวลาการรับสมัคร 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำการคัดเลือกพร้อมรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 15 ก.ค. 54 ทาง www.kkptp4.com

โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย

-เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน)

กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุตั้งแต่ 21 - 30 ปีบริบูรณ์

กรณีเป็บุคคลพลเรือน อายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์

-มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร

-ความสูงไม่ตำกว่า 160 ซม.ขนาดรอบอก 76/96 ขึ้นไป

-ความรู้สำเร็จการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

คุณสมบัติของผู้สมัคร อส.ทพ.หญิง

-เป็นสตรีโสด(ไม่มีพันธะทางครอบครัว)

-สัญชาติไทย อายุ 18 ปี - แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

-ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติราชการสนามไ้ด้

-มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เอกสารประกอบการรับสมัคร อส.ทพ.ชาย

-ใบสมัครฯ(โหลดได้จากเว็บกองกำลังพล)

-สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)

-สำเนามรบัตรกรณีกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต

-สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)

-สำเนาวุฒิการศึกษา

-กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8)

-กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)

-กรณีบุคคลพลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ - 20 ปี )สำเนาใบสำคัญ (สด.9)

-ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)

-รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.จำนวน 4 รูป

เอกสารประกอบการรับสมัคร อส.ทพ.หญิง

-ใบสมัครฯ(โหลดได้จากเว็บกองกำลังพล)

-สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)

-สำเนามรบัตรกรณีกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต

-สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)

-สำเนาวุฒิการศึกษา

-สำเนาวุฒิการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร(ถ้ามี)

-ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)

-รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.จำนวน 4 รูป

การสอบคัดเลือก

-การตรวจร่างกาย

-คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

-คะแนนการสอบสัมภาษณ์

-พิจารณาความเหมาะสมตามความสามารถพิเศษ และวุฒิการศึกษา

โหลดใบสมัครที่ : http://www.kkptp4.com/index.php?mo=21&catid=2064&fid=125525&detailคำค้นหา : งานราชการ   


โพสโดย : กองกำลังพลกองทัพภาคท 66 เดือนที่แล้ว โทร. --

งานแนะนำ :: งานราชการ งานราชการเปิดสอบวันนี้