ขึ้นเงินเดือน อบต. ปี 2554

:: หน้าแรกบทความ › ขึ้นเงินเดือน อบต. ปี 2554

หลังจากที่มีข้อโต้เถียงกันนานสำหรับการขึ้นเงินเดือนของ อบต. หรือ องการบริหารส่วนตำบล นั่นเอง 

มาดูการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนคับ

อบต. ที่มีรายได้เกิน 50 ล้านบาท

 

 • นายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 18,400 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 2,000 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 2,000 บาท
 • รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 10,120 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1,000 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1,000 บาท   
 • ประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 10,120 บาท
 • รองประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 8,280 บาท
 • ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 6,600 บาท

 

อบต. ที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท
 • นายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 17,600 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1,900 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1,900 บาท 
 •  รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 9,680 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 950 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 950 บาท   
 • ประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน  9,680 บาท 
 •   รองประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน  7,920 บาท
 • ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน  6,300 บาท  
 
อบต.ที่มีรายได้เกิน 10- 25 ล้านบาท
 
 • นายก อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 17,000 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1,750 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1,750 บาท
 • รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 9,350 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 880 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 880 บาท 
 •    ประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน  9,350 บาท
 • รองประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน  7,650 บาท 
 • ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน  6,000 บาท 
 
อบต. ที่มีรายได้เกิน 5 - 10 ล้านบาท
 
 • นายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 16,400 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1,600 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1,600 บาท 
 •  รองนายก อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 9,020 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 800 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 800 บาท 
 •  ประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 9,020 บาท
 • รองประธานสภา อบต.  ได้เงินตอบแทนรายเดือน  7,380 บาท 
 •   ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 5,740 บาท 
 
อบต. ที่มีรายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • นายก อบต.จะได้เงินตอบแทนรายเดือน 15, 800 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1,4 50 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1,450 บาท
 •   รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 8,690 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 730 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 730 บาท 
 •   ประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 8,690 บาท
 •  รองประธานสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 7,110 บาท
 • ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. ได้เงินตอบแทนรายเดือน 5 , 530 บาท 

ขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com

Posted by administrator Tel. เปิดดู 24165 ครั้ง