หางานทำที่อุดรและใกล้เคียง:: หน้าแรก / หางานทำที่อุดรและใกล้เคียง
วันที่ 23 ก.ย. 2555 16:50:54 / เปิดอ่าน 3264 ครั้ง


ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :
ที่อยู่ : 70/1 ม.1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

เบอร์โทร :082-8141922 , 089-4752678
Fax :
E-mail : leksport09@hotmail.com

รายละเอียด
หางานทำที่อุดรและใกล้เคียง
#ควบคุมบริหารงานจัดการภายในคลังสินค้า
-ตรวจสอบการเบิกจ่าย ควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม เช่น การควบคุม Maximum and Minimum
-ควบคุมตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อและติดต่อสิ้นค้าจากบริษัทตัวแทนต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับสินค้าที่ดีและราคายุติธรรมที่สุด
-ควบคุมจัดระบบระเบียบการทำงานของพนักงานภายใน เช่นการทำงานให้ได้มาตรฐาน ตามระบบ 5 ส.และ ISO โดยเน้นการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
-ควบคุมตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในคลังสินค้า
-วิเคราะห์และประเมินผลในการแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อพัฒนาคลังสินค้าเสนอต่อผู้บริหาร เช่น ความเสี่ยงหรือข้อเสียต่างๆที่ทำให้การทำงานมีปัญหา ทั้งด้านสินค้าและด้านบุคลากร เป็นต้น
-จัดหาข้อมูลและการจัดการฝึกอบรมวิธีการทำงานที่ดีและถูกต้องทั้งทางด้านการดูแลรักษาสินค้าการจัดเก็บที่เหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิดตลอดจนกระบวนการต่างๆให้กับพนักงานคลังสินค้า
-ควบคุมตรวจนับยอดInventory พร้อมสรุปยอด ณ สิ้นเดือน
-สรุปปิดยอดสิ้นค้าคงเหลือปลายงวดและเปรียบเทียบหายอด กำไร ขาดทุนโดยเฉลี่ยเป็น% เพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายการตลาดวิเคราะห์
-หายอดกำไรขาดทุนโดยเฉลี่ยเป็น%ของยอดขายและยอดเบิกของสินค้าโดยรายงายให้ฝ่ายบริหารทราบทุกๆวัน หลังจากนั้นจะต้องตรวจสอบ-ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ และควบคุมยอดจำนวนสินค้าที่มีผลกำไรต่อธุรกิจของของบริษัททุกๆประเภทและสรุปยอดทั้งหมดให้สมุห์บัญชีทราบพร้อมทั้งคำนวณหาค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีและคำนวณหากำไรขาดทุน ในกรณีที่สินค้าหลังการตรวจนับของแต่ละรายการไม่ตรงกับ Bin Card หรือ Par Stock Card เราจะต้องหาคำตอบและหลักฐานพร้อมสรุปหาสาเหตุเพื่อรายงานให้หัวหน้าทราบต่อไป


Download


คำค้นหา :   


โพสโดย : ภากร ผิวโพธิ์ 51 เดือนที่แล้ว โทร. 0828141922

งานแนะนำ :: งานราชการ งานราชการเปิดสอบวันนี้