เปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร ทบ. 2555:: หน้าแรก / เปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร ทบ. 2555
วันที่ 23 พ.ย. 2554 22:31:37 / เปิดอ่าน 10222 ครั้ง


ข้อมูลติดต่อ
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยสี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-4037 , 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109

รายละเอียด
เปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร ทบ. 2555

 

มาแล้วข่าวงานราชการดีดี
             ยศ.ทบ. จะเปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร จากบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน ระดับปริญญาตรี ทั้งชายและหญิง เพื่อเข้ารับราชการ ประจำปี 2555 เริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 ถึง ศุกร์ที่ 13 ม.ค.55 รับสมัครตั้งแต่ 7 – 13 ม.ค. 2555
 
 
การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2555
 
กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 62 ตำแหน่ง
 
จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งชายและหญิง
จำนวน 60 ตำแหน่ง ในกลุ่มตำแหน่งวิทยาศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งศิลปศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งศาสนศาสตร์ และกลุ่มตำแหน่งการเงิน การบัญชี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล เพศชาย
จำนวน 1 ตำแหน่ง ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์หรือสาขายานยนต์ และระดับปริญญาโท/เอก ทั้งชายและหญิง
จำนวน 1 ตำแหน่ง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดสอบ
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คลิ๊ก!!!
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ รายละเอียด คลิ๊ก!!!
กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์ รายละเอียด คลิ๊ก!!!
กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี รายละเอียด คลิ๊ก!!!
กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์ รายละเอียด คลิ๊ก!!!
อ่านรายละเอียด คลิ๊ก!!!
โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 ถึง ศุกร์ที่ 13 ม.ค.55 (เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัครตั้งแต่ 7 – 13 ม.ค. 2555 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยสี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-4037 , 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109คำค้นหา : นายทหารสัญญาบัตร ทบ. 2555   เิปิดสอบตำรวจ 55   เปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร ทบ. 2555   


โพสโดย : กองคัดสรรและพัฒนาบุค 61 เดือนที่แล้ว โทร. ---

งานแนะนำ :: งานราชการ งานราชการเปิดสอบวันนี้