หางานอุดรธานี >>หมวดหมู่ >งานราชการ เปิดสอบราชการ


ลงประกาศฟรี


26 ก.พ. 2558 File แนบธกส.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ธกส. พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 < ทั่วประเทศ >

25 ก.พ. 2558 File แนบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา ( เจ้าหน้าที่ธุรการ ,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี),เจ้าหน้าที่การพาณิชย์) รับสมัคร 3-6 มี.ค.58

25 ก.พ. 2558 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558

25 ก.พ. 2558 File แนบรับเยอะ 75 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558

23 ก.พ. 2558 File แนบกรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558

23 ก.พ. 2558 File แนบการสอบของ ก.พ. กับการสอบของท้องถิ่น อันเดียวกันใช่ไหม / สามารถใช้แทนกันหรือไม่ ?

22 ก.พ. 2558 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

21 ก.พ. 2558 File แนบสสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัคร 25 - 6 มีนาคม 2558

21 ก.พ. 2558 File แนบ< สมัครออนไลน์ > สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

20 ก.พ. 2558 File แนบรับเยอะ 30 อัตรา กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มีนาคม 2558

20 ก.พ. 2558 File แนบสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี ) รับสมัครพนักงานธุรการและนายช่างโยธา รวม 18 อัตรา รับสมัครถึง 16 มีนาคม 2558

20 ก.พ. 2558 File แนบธนาคารออมสิน เปิดสอบทุกสาขาทั่วประเทศ รับสมัคร วุฒิ ม.3-ปริญญาโท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2558

20 ก.พ. 2558 File แนบการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จ.อุบลราชธานี เปิดสอบเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 20 อัตรา ทำงานที่ อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,ยโสธร,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2558

19 ก.พ. 2558 File แนบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 26 - 13 มีนาคม 2558

18 ก.พ. 2558 File แนบกรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

18 ก.พ. 2558 File แนบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

18 ก.พ. 2558 File แนบเปิดสอบปลัดอำเภอ 2558 จำนวน 135 อัตรา กรมการปกครอง เปิดสอบราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558

17 ก.พ. 2558 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558

17 ก.พ. 2558 File แนบสนใจไหมค่ะ รับ 17 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558

17 ก.พ. 2558 File แนบกรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวนรวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

16 ก.พ. 2558 File แนบกรมธนารักษ์ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

16 ก.พ. 2558 File แนบรับ 46 อัตรา ปวส.- ป.โท สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2558

16 ก.พ. 2558 File แนบเปิดสอบ 107 อัตรา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ สนง. รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558

13 ก.พ. 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัคร 11 - 17 ก.พ. 58

13 ก.พ. 2558 File แนบรพ.ระยอง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด รับสมัคร 9 - 20 ก.พ. 58

12 ก.พ. 2558 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท ปวส.-ป.ตรี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

11 ก.พ. 2558 File แนบรับเยอะ 125 อัตรา สสจ.เชียงใหม่ เปิดพนักงานทั่วไป รับสมัคร 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2558

11 ก.พ. 2558 File แนบกรมเจ้าท่า เปิดสอบข้าราชการ 3 ตำแหน่ง รับสมัคร - 13 กุมภาพันธ์ 2558

10 ก.พ. 2558 File แนบเงินเดือน 19,830 บาท กรมควบคุมโรคเปิดสอบข้าราชการ ปวส.-ป.ตรี ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และ นายแพทย์ปฏิบัติการ รับสมัคร 11 - 3 มี.ค. 58

8 ก.พ. 2558 File แนบเงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร - 13 กุมภาพันธ์ 2558

6 ก.พ. 2558 File แนบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏฺิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จำนวนรวม 8 อัตรา วันที่ 5-27 มีนาคม พ.ศ. 2558

6 ก.พ. 2558 File แนบจ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 24 ตำแหน่ง

5 ก.พ. 2558 File แนบกรมชลประทาน รับสมัคร 898 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา-ปวส.ทุกสาขา - ป.ตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 2 -20 กุมภาพันธ์ 2558

5 ก.พ. 2558 หาเจอยังค่ะ !! รวมลิงค์ เขตพื้นที่ฯ เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558 อย่างเป็นทางการ (กรณีเขตประกาศแล้ว)

5 ก.พ. 2558 File แนบสสจ.อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัคร 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

4 ก.พ. 2558 ประกาศแล้ว !! เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ประจำปี 2558 ทั่วประเทศ

3 ก.พ. 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 2 ตำแหน่ง รับสมัคร - 12 ก.พ. 58

3 ก.พ. 2558 File แนบรับสมัคร 26 อัตรา สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

2 ก.พ. 2558 File แนบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 6 อัตรา ป.ตรี 16,500 บาท รับสมัคร 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558

2 ก.พ. 2558 File แนบสสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท

2 ก.พ. 2558 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา วุฒิ ปวท.,ปวส.,ป.ตรี ทุกสาขา รับสมัคร 9 – 20 ก.พ. 2558

2 ก.พ. 2558 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุุคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2 ก.พ. 2558 File แนบกรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 19 อัตรา

2 ก.พ. 2558 File แนบโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัคร 2 -20 ก.พ.58 นี้

31 ม.ค. 2558 เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา เตรียมเปิดรับสมัคร 5-19 ก.พ.2558 นี้

31 ม.ค. 2558 File แนบกรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 33 อัตรา ช/ญ

28 ม.ค. 2558 File แนบกรมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558

27 ม.ค. 2558 File แนบสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 ตำแหน่ง รับสมัคร 30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558

24 ม.ค. 2558 File แนบสสจ.กาฬสินธุ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

23 ม.ค. 2558 งานราชการ+กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัคร 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2557