หางานอุดรธานี


ลงประกาศฟรี


28 ม.ค. 2558 File แนบกรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558

28 ม.ค. 2558 File แนบกรมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558

27 ม.ค. 2558 File แนบสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 ตำแหน่ง รับสมัคร 30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558

25 ม.ค. 2558 File แนบเปิดสอบท้องถิ่น 2558 ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา ชี้ประชุม 29 มกราคม 2558 > แจกฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น

24 ม.ค. 2558 File แนบสสจ.กาฬสินธุ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 26 - 30 มกราคม 2558

23 ม.ค. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 19 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558

23 ม.ค. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนรวม 64 อัตรา

23 ม.ค. 2558 งานราชการ+กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัคร 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

23 ม.ค. 2558 แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร,ข้าราชการต่ำชั้นสัญญาบัตร

23 ม.ค. 2558 File แนบอบต.หนองสะโน จ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1,2,3 จำนวน 20 อัตรา รับสมัคร 7 - 27 ม.ค. 2558

23 ม.ค. 2558 File แนบอบต.หนองทันน้า จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2,3 รับสมัคร 14 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558

23 ม.ค. 2558 File แนบ[รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต] 621 อัตรา กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท ปี 2558

23 ม.ค. 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบพนักงานราชการ 60 อัตรา รับสมัคร 24 ธันวาคม- 30 มกราคม 2558 ( รับสมัครออนไลน์ )

23 ม.ค. 2558 File แนบกฟผ.( การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ) เปิดสอบ 839 อัตรา ปี 2558 วุฒิ ปวช.,ปวส.,ปวท.,ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก { อัพเดทล่าสุด }

23 ม.ค. 2558 เงินเดือน 21,000 บาท รับ 62 อัตรา มข.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร 12 - 30 มกราคม 2558

23 ม.ค. 2558 หจก.อุดรรุ่งทรัพย์สเตนเลส รับสมัครพนักงานคลังสินค้า เขียนแบบ ด่วน

18 ม.ค. 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558

17 ม.ค. 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 37 อัตรา

17 ม.ค. 2558 File แนบกองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 157 อัตรา

14 ม.ค. 2558 แผนที่File แนบรับสมัครบุคคลภายนอก

14 ม.ค. 2558 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) เงินเดือน 11280 บาท

13 ม.ค. 2558 จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา รับสมัคร 12 - 20 มกราคม 2558

13 ม.ค. 2558 หจก.อุดรรุ่งทรัพย์สเตนเลส รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งด่วน

12 ม.ค. 2558 (แนวข้อสอบ) แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำปี 2558

11 ม.ค. 2558 File แนบเปิดสอบ ธ.ก.ส. 1,700 อัตรา พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4

9 ม.ค. 2558 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย-หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558

8 ม.ค. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 - 58 จำนวน 42 อัตรา

8 ม.ค. 2558 File แนบกรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง,เจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 7 อัตรา

7 ม.ค. 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง

7 ม.ค. 2558 บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด รับสมัครพนักงาน ด่วน

7 ม.ค. 2558 หจก.อุดรรุ่งทรัพย์สเตนเลส รับสมัครพนักงาน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายซ่อมบำรุง

6 ม.ค. 2558 File แนบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักกาจัดกาทั่วปปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นิวิชาการปฏิบัติการ รับสมัครถึง 7 ม.ค. 58

6 ม.ค. 2558 การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน 8 ตำแหน่ง 126 อัตรา รับสมัคร 25 - 13 มกราคม 58 วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักบริหารงาน,นักบริหารงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร

6 ม.ค. 2558 File แนบ{ รวม 61 อัตรา } เทศบาลเมืองป่าตอง เปิดสอบพนักงานจ้าง สมัคร 5-13 ม.ค 2558

6 ม.ค. 2558 File แนบอบต.คำไหล จ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รับสมัคร 19 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558

6 ม.ค. 2558 File แนบกรมธนารักษ์ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 3 อัตรา รับสมัคร 5-23 มกราคม พ.ศ. 2558

6 ม.ค. 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสอบข้าราชการ 12 อัตรา รับสมัคร 6 - 8 มกราคม 58

6 ม.ค. 2558 แผนที่File แนบโรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทเบรน รับสมัครครูผู้ช่วยสอน 4 อัตรา

6 ม.ค. 2558 File แนบสำนักงบประมาณ เปิดสอบพนักงานราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณ,นิติกร,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 27 อัตรา รับสมัคร 12-30 ม.ค. 58

5 ม.ค. 2558 กสท โทรคมนาคม รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ 121 อัตรา รับสมัคร 9-30 มกราคม 2558

4 ม.ค. 2558 สวนน้ำยููโซเทล รับสมัคร เจ้าหน้าที่จราจร

4 ม.ค. 2558 รับสมัครพนักงานชงกาแฟ

29 ธ.ค. 2557 File แนบเปิดสอบ 98 อัตรา ปวช.,ปวส.ป.ตรี กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 ธ.ค. 2557 – 6 ม.ค. 2558)

28 ธ.ค. 2557 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 ตำแหน่ง

28 ธ.ค. 2557 สสจ.พังงารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา 5-9 มกราคม 2558

26 ธ.ค. 2557 File แนบเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ทุกสาขา กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา

26 ธ.ค. 2557 บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน

26 ธ.ค. 2557 รับสมัครพนักงานหญิงประจำร้านกาแฟอเมซอนหนองประจักษ์

26 ธ.ค. 2557 โรงแรมบ้านเชียง ประกาศรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

25 ธ.ค. 2557 บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด