หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • ประกาศผลสอบ
  • 23 พ.ค 2557
  • 13,534
Advertisement

จากที่คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2556 และได้จัดสอบภาค ก. ภาค ข. ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ในเมื่อไม่นานมานี่เอง

สำหรับผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

การประกาศผลสอบ ภาค ก. และภาค ข. ท้องถิ่น
ทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จะประกาศผลสอบภาค ก. และภาค ข. วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่เว็บไซต์  http://www.dlaapplicant.com/ 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น

สำหรับเกณฑ์การตัดสินในการสอบ
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

อัพเดทล่าสุด

 คลิกเพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 คลิกเพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 คลิกเพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

จำนวนผู้สอบผ่าน ภาค ก และข จำนวน 4,865 คน ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อมากครับ

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ประกาศ : ประกาศผลสอบ ภาค กและข ท้องถิ่น 2556-2557 ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน
ที่อยู่ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0591 วินาที