หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • อบจ.นนทบุรี
  • 29 เม.ย 2557
  • 8,502
Advertisement

อบจ.นนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 17 อัตรา - รับสมัครวันที่ 1 14 พฤษภาคม 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ระยะเวลาจ้าง 4 ปีจำนวน 17 อัตรา ประกอบด้วย
1) สาขาหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์....................จำนวน 8 อัตรา
2) สาขาหรือวิชาเอกภาษาไทย.......................จำนวน 4 อัตรา
3) สาขาหรือวิชาเอกบรรณารักษ์.....................จำนวน 1 อัตรา
4) สาขาหรือวิชาเอกคหกรรม.........................จำนวน 2 อัตรา
5) สาขาหรือวิชาเอกพลศึกษา........................จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0481 - 5 ต่อ 682 - 686 ตั้งแต่วันที่ 1 14 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครสอบต้องระบุตำแหน่ง ในวิชาเอกที่สมัครเพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ) และให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ข้อมูลการติดต่อ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.: 02-589-0481-5 , โทรสาร: 02-950-3263
เว็บไซต์: www.non-ed.go.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ
คลิกไฟล์แนบ :  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดสอบตำแหน่งผู้ช่วยครู 17 อัตรา 

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : อบจ.นนทบุรี
ที่อยู่ : ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดสอบตำแหน่งผู้ช่วยครู 17 อัตรา
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

คำที่เกี่ยวข้อง

อบจ.นนทบุรี

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0609 วินาที