หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • จังหวัดอุดรธานี
  • 25 ก.ย 2557
  • 3,198
Advertisement

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-31 ตุลาคม 2557ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

สายงานที่เริ่มต้นระดับ 2
(1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นระดับ 3
(1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(2) นิติกร จำนวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(4) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(5) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.bungkaew.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-42-135-026-7

รายละเอียด


 ไฟล์ประกาศ คลิ๊กที่นี่ 

 ภาคผนวก ก คลิ๊กที่นี่ 

 ภาคผนวก ข คลิ๊กที่นี่ 

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
ที่อยู่ : จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0452 วินาที