หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • กรมศุลกากร
  • 29 ธ.ค 2557
  • 8,795
Advertisement

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช.,ปวส.ป.ตรี 12 ธ.ค. 2557 – 6 ม.ค. 2558)
ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมศุลกากร จานวน 12 ตาแหน่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

http://www.udon-job.com/upload/f7e20ee67aec90140db143defcf530a7.png

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จานวนตำแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 นิติกร จำนวน 3 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
1.3 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.4 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 48 อัตรา
1.6 ศุลการักษ์ จำนวน 4 อัตรา
1.7 กะลาสี จำนวน 7 อัตรา
1.8 นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 จำนวน 9 อัตรา
1.9 นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3 จำนวน 6 อัตรา
1.10 ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2 จำนวน 10 อัตรา
1.11 ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3 จำนวน 6 อัตรา
1.12 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี

***** ขยายเวลาถึง 6 มกราคม 2558 ******
เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


 แนวข้อสอบ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด ( ทุกตำแหน่ง ) 

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ข่าว กรมศุลกากร

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0624 วินาที