หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • (แนวข้อสอบ)
  • 12 ม.ค 2558
  • 12,553
Advertisement

แจก (แนวข้อสอบ) เปิดสอบ ธ.ก.ส. 1,700 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4

หลายท่านคงได้ข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบ ธ.ก.ส. ใช่ไหมครับ จากข่าว http://www.udon-job.com/jobs-id11274.htm วันนี้เลยเสาะหาแนวข้อสอบบางส่วนบางตอนหรือบางวิชามาแจกให้ทุกท่านไปอ่านกัน

แนวข้อสอบธกส2558

สำหรับข้อสอบที่ทาง ธ.ก.ส. จะออกสอบนั้นมีเรื่องดังนี้

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (100 คะแนน)
-ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
-การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
-ความสามารถทางด้านภาษา
-ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
-และความรู้ทางภาษาอังกฤษ

...............................................................................................................................................................
วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (100 คะแนน)
1. วิชาความรู้เฉพาะ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ 
- ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.
-ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
- ความรู้ด้านหลักการการบริหารเบื้องต้น และด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล

2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
-ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร และสินเชื่อเบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.
-ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
-ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
- ความรู้ด้านหลักการการบริหารเบื้องต้น และด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล
.................................................................................................................................................
-วิชาความละเอียดแม่นยา ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที (50 คะแนน)
- การสอบสัมภาษณ์ จะดาเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น
- การทดสอบบุคลิกภาพ

และที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเรื่องที่ทาง ธ.ก.ส. จะออกสอบ มีทั้งความรู้ภาค ก และความรู้เฉพราะตำแหน่งนั่นเอง และแนวข้อสอบนี้ลองโหลดไปอ่านกันดูนะครับ
1. แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์  วันนนี้
2. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส. วันนนี้ 
3.  พระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙   วันนนี้ 

*** เอาลงให้ดาวน์โหลดกันเรื่อยๆ นะครับ ******

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

แนวข้อสอบ

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0695 วินาที