หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้
  • 06 ก.พ 2558
  • 4,290
Advertisement

คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร

http://www.udon-job.com/upload/620d70fb3fb4f3211a882ea50ea1ac6c.png

2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา

1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏฺิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จำนวนรวม 8 อัตรา วันที่ 5-27 มีนาคม พ.ศ. 2558

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0813 วินาที