หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • โรงเรียนเมืองคง
  • 21 เม.ย 2558
  • 3,866
Advertisement

ประกาศโรงเรียนเมืองคง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558

http://www.udon-job.com/upload/fb8e2e7215fb586630475701bc43d477.png

ด้วยโรงเรียนเมืองคง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่ง ครูผู้ปฏิบัติการสอน โดยทุกอัตราตําแหน่งจะได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา หรือเงินนอกงบประมาณอื่น ของโรงเรียนตามที่สามารถจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน อัตราเงินเดือน ขั้น 11,000 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี แยกตามสาขาวิชาเอกดังนี้
210458


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเมืองคง หมู่ที่ 11 ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มอํานวยการ โทร. 044-459133


ระยะเวลาการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวทุกตําแหน่ง มีกําหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไฟล์แนบ 

ข่าวจาก http://www.kruwandee.com/news-id27873.html

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : โรงเรียนเมืองคง

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0697 วินาที