หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • โรงพยาบาลแพร่
  • 23 พ.ค 2558
  • 156,325
Advertisement

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัคร 2 - 12 มิ.ย. 2558
ด้วย  โรงพยาบาลแพร่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 http://korpor.udon-job.com/wp-content/uploads/2015/01/29838543.png 

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบัญชี)

2.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
จำนวน 4 อัตรา
ณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

5.ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

6.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

7.ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

8.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 19 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

9.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

10. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
จำนวน 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

11.ตำแหน่งพนักงานเปล
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 รายละเอียดเพิ่มเติม  

โรงพยาบาลแพร่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัคร 2 - 12 มิ.ย. 2558

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0501 วินาที