หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • ข่าว
  • 07 มิ.ย 2558
  • 4,386
Advertisement

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

http://korpor.udon-job.com/wp-content/uploads/2015/01/jjob.png
1.ชื่อตาแหน่งและประเภทการจ้างงาน
1.1พนักงานจ้างตามภารกิจ
ก. ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(1) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาไทย) จานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จานวน 2 อัตรา
(3) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาจีน) จานวน 1 อัตรา
(4) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกดนตรีสากล) จานวน 1 อัตรา
(5) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกพลศึกษา) จานวน 1 อัตรา
(6) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกสังคมศึกษา) จานวน 1 อัตรา
(7) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกประถมศึกษา) จานวน 1 อัตรา
(8) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกคณิตศาสตร์) จานวน 1 อัตรา
(9) ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จานวน 1 อัตรา
(10) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 1 อัตรา
(11) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
(12) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน 1 อัตรา
(13) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โภชนากร จานวน 1 อัตรา
(14) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
ข. ประเภทผู้มีทักษะ
(1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จานวน 1 อัตรา
(3) พนักขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
(1) พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
(3) คนสวนทุ่งภูเขาทอง จานวน 3 อัตรา
(4) คนสวนทุ่งมะขามหย่อง จานวน 2 อัตรา
(5) คนงานสนามกีฬา จานวน 4 อัตรา
(6) ภารโรง จานวน 1 อัตรา
(7) ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา

การรับสมัครเลือกสรร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์ http://www.aypao.com.go.th หัวข้อ “ การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจาปี 2558 ” ไม่เว้นวันหยุดราชการ และที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(อาคารใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร
และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ทางเว็บไซต์ http://www.aypao.com.go.th หัวข้อ “ การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจาปี 2558 ”

 รายละเอียดเพิ่มเติม 
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2558

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0632 วินาที