หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
  • 05 ก.ค 2558
  • 6,525
Advertisement

ประกาศ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างรังวัด ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างซ่อมบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ) ตำแหน่งนักธรณีวิทยา และตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
http://korpor.udon-job.com/wp-content/uploads/2015/01/dpim-Logo.png

1.ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


2. ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ)

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางภาษาอังกฤษ

3. ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี และทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ4. ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา


5. ตำแหน่ง : นายช่างซ่อมบำรุง

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการผลิต


6. ตำแหน่ง : นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่เป็นไม้ ปูน โครงสร้างที่เป็นโลหะ และประมาณราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ตำแหน่ง : นายช่างรังวัด

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา


วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ
รับสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 202 3569 ในวันและเวลาราชการ
 ข้อมูลเพิ่มเติม  

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง รับสมัคร 10 - 16 กรกฎาคม 2558

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0524 วินาที