หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภ
  • 09 ก.ค 2558
  • 25,985
Advertisement

ด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบพนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

http://korpor.udon-job.com/wp-content/uploads/2015/01/tisi.png
1.ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนัหงานเลขานุการ ชั้น 3 ห้อง 314 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2558

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบพนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง รับสมัคร 20 - 24 ก.ค. 58

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0620 วินาที