หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
  • 04 ม.ค 2559
  • 1,496
Advertisement
ฝากประชาสัมพันธ์
ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีมีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่สภาฯโดยมีตำแหน่งดังนี้
1.) ตำแหน่งผู้ช่วย ผู้จัดการสำนักงาน 1 ตำแหน่ง
เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี ไม่มีประวัติอาชญกรรม
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี
วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี สาขา บริหารจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี
สามารถอ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดี – สามารถออกนอกพื้นที่ได้และทำงานนอกเวลาได้
2.) ตำแหน่งพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี
วุฒิการศึกษาจบปวส สาขา บัญชี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี
สามารถลงบัญชีรายวันแยกประเภทได้-อ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดีและทำงานนอกเวลาได้
3.) ตำแหน่งเลขานุการ 1 ตำแหน่ง
เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่มีโรคประจำตัว / มีบุคลิกภาพที่ดี
( หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )มีหลักฐานเอกสาร
มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี
วุฒิการศึกษาจบปริญาตรี สาขา บริหารจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0
หรือวุฒิการศึกษาจบปวส สาขา เลขานุการ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( ไม่รวมฝึกงาน ) สามารถใช้คอมฯ/IT ได้อย่างดี
สามารถลงบัญชีรายวันแยกประเภทได้-อ่านเขียนถาษาอังกฤษได้ดีและทำงานนอกเวลาได้

หลักฐานที่ต้องเตรียม
1. รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
2. สำเนา หลักฐานการศึกษา,บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน-ใบรับรองแพทย์-ใบเกณฑ์ทหาร
3. มีผู้คำประกัน ( ใช้หลังจากหลังรับเข้างาน )
หมายเหตุ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสภาอุตสากรรม จังหวัด อุดรธานี ( หลัง โรงพยาบาลกรุงเทพฯ )
เลขที่ 83/14 ถนน วัฒนานุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41000 โทร. 042-246-498 , 042-221-511
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ : 83/14 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร :042-211511, 042-246498
Fax : 042-246498
E-mail : ftiudon498@gmail.com

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0739 วินาที