หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • คุณดา
  • 17 ม.ค 2559
  • 2,105
Advertisement
1. พนักงานบัญชี
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. / ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีบุคลิกภาพดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักบริการ
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานบริการสินเชื่อ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. / ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีบุคลิกภาพดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักบริการ
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


3. พนักงานคอมพิวเตอร์ดูแลระบบร้านค้าออนไลน์ ( E – Commerce )
- เพศชาย / หญิง
- การศึกษา ระดับ ปวช. / ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Application Online เช่น Line , Facebook และ Twitter ได้
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานประเมินหลักทรัพย์
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีบุคลิกภาพดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- สามารถขับรถยนต์ทางไกลได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานดูทอง
- เพศชาย / หญิง
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีบุคลิกภาพดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีประสบการณ์ในการดูทอง อย่างน้อย 3 ปี6. ผู้จัดการสาขา
- เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สูง
- มีบุคลิกภาพดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี


หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานการศึกษา (ใบรับรองผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- ใบผ่านงาน และหลักฐานอื่นๆ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (ชาย)

รายได้ : ตำแหน่ง 1-5 เงินเดือน 10,000 – 12,000 บาท
ตำแหน่ง 6 เงินเดือน 15,000 บาท
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : บ.สยามเลเบอร์&รอยัลโกลด์
ที่อยู่ : 78/2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร : 088-4954249 , 080-8266353
Fax : 042 – 244289
E-mail : siamlabor@gmail.com

คำที่เกี่ยวข้อง

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0515 วินาที