หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • การเคหะแห่งชาติ
  • 14 ก.ค 2558
  • 21,185
Advertisement
ด้วย การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงานเพื่อขึ้นบัญชี สังกัดกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงานตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่งดังนี้
1.ช่างเทคนิค (สำรวจ)
2.ช่างเทคนิค ( ก่อสร้าง)
3.สถาปนิก
4.วิศวกร(โยธา)
5.วิศวกร(ไฟฟ้า)
6.พนักงานพัสดุ
7.พนักงานจัดทรัพย์สิน
8.พนักงานบริหารทั่วไป
9.พนักงานบริหารงานทั่วไป
10.บุคลากร
11.นิติกร
12.พนักงานการเงินและบัญชี
13.นักบัญชี
14.เศรษกร
15.เศรษฐหร (ป.โท)
16.พนักงานระบบคอมพิวเตอร์
17.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(บริหารความเสี่ยง)
18.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(ติดตามประเมิณผล)
19.นักวิทยาศาตร์(สิ่งแวดล้อม)
20.พนักงานประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติ ; ตามเอกสารแนบท้าย
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่กำหนดสำหรับตำแหน่ง โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 27 กรกฎาคม 2558
2.พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้จะประสงค์จะรับสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://nha.co.th หรือ http://nha.job.thai.com
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : รับสมัครจำนวนมาก การเคหะแห่งชาติ รับสมัครเพื่อขึ้นบัญชีพนักงาน รับสมัครทาง internet วันที่ 14 - 27 กรกฎาคม 2558

คำที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาติ

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0521 วินาที