หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • โรงเรียนอุดรธรรมานุส
  • 10 ต.ค 2555
  • 5,550
Advertisement
ประกาศโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
*************************************

ด้วยโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดสรรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยหรือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียด
1. วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ในวัน เวลาราชการ และสอบคัดเลือกในวันที่ 16 ตุลาคม 2555
2. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2555


(นายอานน รักการ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
ที่อยู่ : 430 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ. อุดรธานี
เบอร์โทร : 042214138
Fax : 042214138
E-mail : udontham@gmail.com

คำที่เกี่ยวข้อง

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0788 วินาที