หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

20 ก.ย 2560 แนวข้อสอบ พนักงานทั่วไป // โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
20 ก.ย 2560 แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ // สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
20 ก.ย 2560 แนวข้อสอบ ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1
20 ก.ย 2560 หนังสืออ่านสอบ , แนวข้อสอบ , งานราชการ , งานภาครัฐ
06 มี.ค 2560 NEW++แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัพเดทล่าสุด
25 ม.ค 2560 กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 55 อัตรา
18 ส.ค 2558 รับเยอะ 68 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2558
17 ก.ค 2558 เงินเดือน 18,000 บาท สสจ.อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา รับสมัคร 20 - 24 กรกฎาคม 2558
05 ก.ค 2558 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง รับสมัคร 10 - 16 กรกฎาคม 2558
15 มิ.ย 2558 รับ 51 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สำนักงานกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 24 - 3 ก.ค. 2558
14 มิ.ย 2558 เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา รับสมัคร 17 - 25 มิถุนายน 2558
12 มิ.ย 2558 กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ 33 อัตรา ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร วุฒิ ปวช. รับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน 2558
08 มิ.ย 2558 เงินเดือน 27,130 บาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบตำแหน่งนักพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ รับสมัคร 15 - 23 มิ.ย. 2558
19 พ.ค 2558 สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัคร 28 - 25 มิถุนายน 2558
07 พ.ค 2558 กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา ( Internet ) รับสมัคร 14 - 20 พ.ค. 2558
07 พ.ค 2558 เงินเดือน 19,500 บาท กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา รับสมัคร 12 - 20 พ.ค. 2558
30 เม.ย 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ รับสมัคร 6 - 12 พ.ค. 2558
26 พ.ค 2558 รับเยอะ 81 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี กรมที่ดิน เปิดสอบแข่งขันข้าราชการ โดยรับสมัครสอบ 11 - 2 มิ.ย. 2558
28 เม.ย 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา รับสมัคร 7 - 14 พ.ค. 58
27 เม.ย 2558 เงินเดือน 19,500 บาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัคร 27 - 1 พ.ค. 2558
26 เม.ย 2558 เงินเดือน 18,000 บาท สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง รับสมัคร 30 - 8 พ.ค. 58
25 เม.ย 2558 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ 12 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.) วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6 รับสมัคร 27 - 12 พ.ค. 58
01 พ.ค 2558 เงินเดือน 21,000 บาท กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 ตำแหน่ง รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 58
23 เม.ย 2558 วุฒิ ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท กรมหม่อนไหม เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร รับสมัคร 1-14 พ.ค. 58
22 เม.ย 2558 เงินเดือน 18,000 บาท กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
19 เม.ย 2558 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
09 เม.ย 2558 รับเยอะ 43 อัตรา วุฒิป.ตรี ทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัคร 21-27 เมษายน 2558
30 มี.ค 2558 รับสมัคร 16 อัตรา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 30 - 3 เมษายน 2558
23 มี.ค 2558 สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2558
23 มี.ค 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มี.ค. 58
30 มี.ค 2558 ไม่ต้องผ่านภาค ก. !! รับเยอะ 158 อัตรา ทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป สมัครออนไลน์ 30 - 3 เมษายน 2558
20 มี.ค 2558 โรงพยาบบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รับสมัคร 16 - 27 มี.ค. 58
23 มี.ค 2558 สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รับสมัคร เปิดรับสมัคร 1 - 10 เมษายน พ.ศ. 2558
18 มี.ค 2558 เงินเดือน 15,000 บาท สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดสอบ จำนวน 6 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 16 เมษายน 2558
09 มี.ค 2558 เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12 -20 มีนาคม 2558
09 มี.ค 2558 รับเยอะ 67 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ( ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ) รับสมัคร 11 - 17 มีนาคม 2558
04 มี.ค 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม 2558
03 มี.ค 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการ นักวิชาการมาตรฐานปฏฺิบัติการ ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
03 มี.ค 2558 ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก. โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา รับสมัคร 2 - 11 มีนาคม 2558
25 ก.พ 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา ( เจ้าหน้าที่ธุรการ ,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี),เจ้าหน้าที่การพาณิชย์) รับสมัคร 3-6 มี.ค.58
23 มี.ค 2558 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558
21 ก.พ 2558 < สมัครออนไลน์ > สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
03 มี.ค 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 26 - 13 มีนาคม 2558
18 ก.พ 2558 เปิดสอบปลัดอำเภอ 2558 จำนวน 135 อัตรา กรมการปกครอง เปิดสอบราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558
17 ก.พ 2558 เงินเดือน 18,000 บาท โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558
17 ก.พ 2558 สนใจไหมค่ะ รับ 17 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558
09 มี.ค 2558 เปิดสอบ 107 อัตรา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ สนง. รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2558
13 ก.พ 2558 รพ.ระยอง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด รับสมัคร 9 - 20 ก.พ. 58
06 ก.พ 2558 จ.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 24 ตำแหน่ง
04 ก.พ 2558 ประกาศแล้ว !! เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ประจำปี 2558 ทั่วประเทศ
22 ก.พ 2558 เปิดสอบท้องถิ่น 2558 เปิดสอบ อบต. อบจ. เทศบาล แนวข้อสอบ ( รวมกระทู้ ) ค่ะ
03 ก.พ 2558 รับสมัคร 26 อัตรา สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
02 ก.พ 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 6 อัตรา ป.ตรี 16,500 บาท รับสมัคร 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
02 ก.พ 2558 สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท
02 ก.พ 2558 เงินเดือน 18,000 บาท กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา วุฒิ ปวท.,ปวส.,ป.ตรี ทุกสาขา รับสมัคร 9 – 20 ก.พ. 2558
30 ม.ค 2558 เปิดสอบท้องถิ่น มติ ก กลาง เห็นชอบให้ กสถ. จัดสอบท้องถิ่น 2558 รับจำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา จ่อเพิ่ม Eng
29 ม.ค 2558 เงินเดือน 18,000 บาท โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เปิดสอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง รับสมัคร 26 - 3 กุมภาพันธ์2558 นี้
28 ม.ค 2558 กรมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
27 ม.ค 2558 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 24 ตำแหน่ง รับสมัคร 30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558
23 ม.ค 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนรวม 64 อัตรา
06 ม.ค 2558 สำนักงบประมาณ เปิดสอบพนักงานราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณ,นิติกร,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 27 อัตรา รับสมัคร 12-30 ม.ค. 58
24 ธ.ค 2557 กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการ 120 อัตรา รับสมัคร 5 – 9 มกราคม 2558 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,อื่นๆ (สมัคร Internet )
22 ธ.ค 2557 เงินเดือน 18,000 บาท รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข
21 ธ.ค 2557 เงินเดือน 18,000 บาท , สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ตำแหน่ง ป.ตรี
17 ธ.ค 2557 โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 ธันวาคม 2557
15 ธ.ค 2557 ( สมัครทางอินเทอร์เน็ต )สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ 16 อัตรา รับสมัคร 23 ธ.ค.57-20 ม.ค. 58
15 ธ.ค 2557 15,000 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ รับสมัคร 22 ธ.ค. - 14 ม.ค.58
14 ธ.ค 2557 กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา รับสมัคร 12 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
12 ธ.ค 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
12 ธ.ค 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง รับสมัคร 15 - 19 ธันวาคม 2557
16 ธ.ค 2557 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบราชการ 50 อัตรา เงินเดือน 19,250 บาท รับสมัคร 22 ธันวาคม -16 มกราคม 2558
23 ม.ค 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบพนักงานราชการ 60 อัตรา รับสมัคร 24 ธันวาคม- 30 มกราคม 2558 ( รับสมัครออนไลน์ )
12 ธ.ค 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
07 ธ.ค 2557 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ม.ต้น - ม.ปลาย
27 พ.ย 2557 งานราชการ+กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปี 2558 จำนวน 315 อัตรา รับสมัคร 8 - 17 ธันวาคม 2557
20 พ.ย 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 1-9 ธ.ค.57
17 พ.ย 2557 กรมยุทธการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เสมียน 15 อัตรา
13 พ.ย 2557 กรมศุลกากร เปิดรับสมัครงานราชการทั่วไป 68 อัตรา ประจำปี 2558
25 ต.ค 2557 เงินเดือน 18,000 บาท สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัคร 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
19 ต.ค 2557 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่งไป เงินเดืนอ 18,000 บาท 3 ตำแหน่ง
28 ก.ย 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท 2 ตำแหน่ง
25 ก.ย 2557 อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2557
25 ก.ย 2557 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2 จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2557
20 ก.ย 2557 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 42 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 26 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 สมัครออนไลน์
14 ก.ย 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กันยายน 2557
08 ก.ย 2557 ม.ราชภัฏมหาสารคาม เปิดสอบเพื่อบรรจุพนักงาน 24 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัคร 11 - 19 กันยนยน 2557
07 ส.ค 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 19 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 - 13 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
07 ส.ค 2557 ข่าวงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557 นี้
01 ก.ค 2557 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 19 อัตรา รับสมัคร 8 - 30 กรกฎาคม 2557
27 มิ.ย 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ เปิดสอบพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชากรพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ตำแหน่ง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
27 มิ.ย 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง ปริญญาตรี เงินเดือน 16,000 บาท
18 มิ.ย 2557 เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี
16 มิ.ย 2557 เงินเดือน 15,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบราชการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
19 มิ.ย 2557 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
12 มิ.ย 2557 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ด่วน !! กรมประมง เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
11 มิ.ย 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ 14 อัตรา รับสมัคร 1 - 15 กรกฏาคม 2557
06 มิ.ย 2557 กรมที่ดิน เปิดสอบพนักงานราชการ 34 อัตรา รับสมัคร 16 - 20 มิถุนายน 2557
17 มิ.ย 2557 กรมป่าไม้เปิดสอบพนักงานราชการ 81 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.6, ม.3, ปวช, หรือป.ตรีทุกสาขา รับสมัคร 12-23 มิถุนายน 2557
19 มิ.ย 2557 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ศาลยุทติธรรม จำนวน 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน 2557
16 มิ.ย 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2557
02 มิ.ย 2557 เงินเดือน 18,000 บาท จังหวัดอุตรดิถต์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 พ.ค 2557 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัคร วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557
23 พ.ค 2557 ประกาศ กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา 2557
08 พ.ค 2557 กรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ 52 อัตรา เงินเดือน 18,000-19,500 ไม่ต้องผ่านภาค ก
21 เม.ย 2557 เปิดสอบการประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ. 2557 จำนวน 371 อัตรา
11 เม.ย 2557 อบต.นาไหม จ.อุดรธานี รับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล
19 เม.ย 2557 อบต.นาไหม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
07 เม.ย 2557 กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 31 อัตรา 10-28 เมษายน พ.ศ. 2557
04 เม.ย 2557 อบต.นาไหม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
02 เม.ย 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ 271 อัตรา
21 มี.ค 2557 ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ปี 2557
19 มี.ค 2557 กทม. เปิดสอบพนักงานราชการครั้งที่ 1/2557 จำนวน 4 ตำแหน่ง 40 อัตรา
11 มี.ค 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบราชการ 2557 จำนวน 57 อัตรา
21 ก.พ 2557 กรมบังคับคดี เปิดสอบพนักงานราชการ 48 อัตรา 3 - 7 มีนาคม 2557
01 ม.ค 2557 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบภาค ข. 8 อัตรา
23 ธ.ค 2556 รวมแนวข้อสอบงานราชการ
21 ธ.ค 2556 กรมยุทธศึกษาทหารบกรับ นายทหารสัญญาบัตร 8-12 ม.ค. 57
13 ธ.ค 2556 กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1,194 อัตรา รับสมัคร 6–14 มค. 57
08 ธ.ค 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร110 อัตรา ตั้งแต่วันที่16ธค 56-8มค57
08 ธ.ค 2556 แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 300 อัตรา (2-24 ธันวา 56)
11 ธ.ค 2556 สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศเปิดรับสมัครสอบ 300 อัตรา 2-24 ธค.นี้
26 พ.ย 2556 สรุปอัตราว่างท้องถิ่น เปิดสอบ 2556 วันที่ 4-26 ต.ค.56
21 พ.ย 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 26 อัตรา
18 ก.ย 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดสอบพนักงานราชการหลายตำแหน่ง
16 ก.ย 2556 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุโขทัย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556
04 ก.ย 2556 กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 44 อัตรา
02 ก.ย 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดสอบบรรจุพนักงาน 2556
16 ก.ย 2556 อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา 2556
21 ส.ค 2556 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบพนักงานหลายอัตรา
05 มิ.ย 2556 อบต.โคกสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี
16 พ.ค 2556 อบต.ร่องเคาะ จ.ลำปาง เปิดสอบราชการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24 เม.ย 2556 กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 43 อัตรา
05 เม.ย 2556 รับสมัครพนักงานราชการ จังหวัดอุดรธานี
05 เม.ย 2556 กรมเจ้าท่าเปิด เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 27 ตำแหน่ง รวม 79 อัตรา
20 มี.ค 2556 เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (สนับสนุนด้านการสอน)
19 มี.ค 2556 รับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.อุดรธานี เขต 2
19 มี.ค 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบพนักงานราชการ
08 มี.ค 2556 กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ
10 มี.ค 2556 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา
10 มี.ค 2556 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี พนักงานราชการทั่วไป
21 ก.พ 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ด่วน
11 ก.พ 2556 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป.นครพนม เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ
10 ก.พ 2556 รับสมัครครู กศน. ฉะเชิงเทรา
08 ก.พ 2556 กรมศุลกากร รับพนักงานราชการ 2556
08 ก.พ 2556 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 15,000 บ.
02 ก.พ 2556 เปิดสอบ ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
26 พ.ย 2556 เปิดสอบ อบต. 2556
28 ม.ค 2556 กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 2556
09 ม.ค 2556 เปิดสอบ อบต.มหาสารคาม เปิดสอบราชการ 2556
03 ม.ค 2556 โรงเรียนมะค่าสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ
03 ม.ค 2556 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ
27 ธ.ค 2555 สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบเข้ารับราชการ
27 ธ.ค 2555 กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 ตำแหน่ง
27 ธ.ค 2555 โรงพยาบาลอุดรธานี รับลูกจ้างชั่วคราวเพศชาย 17-28 ธ.ค.55
20 ธ.ค 2555 โรงพยาบาลอุดรธานี รับลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา 17-21ธ.ค.55 ด่วน
19 ธ.ค 2555 โรงพยาบาลอุดรธานี รับลูกจ้างชั่วคราว (เพศชาย)2ตำแหน่ง 17-28ธ.ค.55ด่วน
19 ธ.ค 2555 โรงพยาบาลอุดรธานี รับลูกจ้างชั่วคราวป.ตรีทุกสาขา 17-21ธ.ค.55ด่วน
04 มิ.ย 2556 เปิดสอบ กพ 2556 เปิดสอบ ภาค ก แนวข้อสอบ
30 พ.ย 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
01 พ.ย 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ
03 ก.ย 2555 กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการ
21 มิ.ย 2555 ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ
02 มิ.ย 2555 ศูนย์มะเร็งอุดรธานี รับสมัคร พนักงานราชการ
23 พ.ค 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
28 มี.ค 2555 กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 ตำแหน่ง ( 2555 )
14 มี.ค 2555 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
24 ก.พ 2555 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)
03 ก.พ 2555 โรงเรียนบ้านท่าโสม รับสมัครครูอัตราจ้าง (อุดรธานี)
25 ม.ค 2555 กรมการขนส่งทางบก
17 ม.ค 2555 เปิดสอบ พนักงานไปรษณีย์ 2555
10 ม.ค 2555 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่ม
06 ม.ค 2555 กรมช่างอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 30 อัตรา (23-31 ม.ค.55)
03 ม.ค 2555 โรงพยาบาลหนองคาย รับพนักงานราชการ
03 ธ.ค 2554 กรมสรรพสามิต รับสมัคร พนักงานราชการ
02 ธ.ค 2554 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
02 ธ.ค 2554 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
02 ธ.ค 2554 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
18 พ.ย 2554 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 ตำแหน่ง
18 พ.ย 2554 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ด่วน!
24 ต.ค 2554 ด่วน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครครู 3 อัตรา
16 ต.ค 2554 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 7 ตำแหน่ง
16 ต.ค 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกพนักงานราช
07 ต.ค 2554 ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 7 อัตรา ด่วน !!
26 ก.ย 2554 โรงพยาบาลอุดรธานี เปิดสอบ งานราชการที่เปิดสอบ 2554
07 ก.ย 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
26 ส.ค 2554 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
26 ส.ค 2554 กรมทางหลวงชนบท
02 ส.ค 2554 สมัครงาน ครูภาษาไทย
26 ก.ค 2554 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
23 ก.ค 2554 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
25 ก.ค 2554 โรงเรียนบ้านปอพาน รับพนักงานราชการทั่วไป
20 ก.ค 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับนักวิชาตรวจสอบบัญชี ( 11 - 21 กรกฎาคม 2554 )
28 มิ.ย 2554 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) 29 มิ.ย.-21 ก.ค.54
25 มิ.ย 2554 กองกำลังพลกองทัพภาคที่ 4
22 มิ.ย 2554 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รับสมัครราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร)
15 มิ.ย 2554 ต้องการสมัครงานตำแน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
24 พ.ค 2554 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
22 พ.ค 2554 กรมวิชาการเกษตร
07 เม.ย 2554 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดสอบ
28 มี.ค 2554 การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน 8 อัตรา
11 เม.ย 2554 ศูนย์มะเร็งอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ -22 เมษายน 2554
27 มี.ค 2554 รับสมัครครู บรรจุราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 22-28 มีนาคม 2554
25 มี.ค 2554 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 383 อัตรา
19 ก.พ 2554 รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 3 ตำแหน่ง
30 ม.ค 2554 โรงเรียนบ้านศรีเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อุดรธานี)
31 ม.ค 2554 โรงเรียนบ้านวังฮาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 31 - 6 ก.พ. 54
27 ม.ค 2554 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
21 ม.ค 2554 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ (24 ม.ค.-17 ก.พ.54) ด่วน
21 ม.ค 2554 กรมสรรพากร เปิดสอบ 28 ม.ค.-22 ก.พ.54
19 ม.ค 2554 โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครงาน 11 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 21 มกราคม 2554)
13 ธ.ค 2553 กรมทางหลวง รับบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวม 30 อัตรา
13 ธ.ค 2553 เปิดสอบ งานราชการ กระทรวงสาธารณสุข โภชนาการปฏิบัติงาน
08 ธ.ค 2553 รับสมัครพนักงานล้างรถหลายตำแหน่งใกล้ๆแม็คโคร อุดร (ด่วนมาก)
07 ธ.ค 2553 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล
07 ธ.ค 2553 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
06 ธ.ค 2553 บริษัท นอร์ทอีส เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร Sale Admin
06 ธ.ค 2553 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
21 พ.ย 2553 รับสมัคร ผู้จัดการร้าน /กรุงเทพและต่างจังหวัด
ใช้เวลาประมวลผล : 0.1027 วินาที