หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

13 ก.ย 2560 แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ.[พร้อมเฉลย]
29 มี.ค 2560 [ฉบับปรับปรุง]++แนวข้อสอบนักวิชาการกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช NEW
06 พ.ค 2558 เงินเดือน 16,500 บาท รับเยอะ 10 อัตรา สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัคร 18 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
27 เม.ย 2558 วุฒิ ปวส. เงินเดือน 16,500 บาท กรมประมงเปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน,นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รับสมัคร 27 - 21 พ.ค. 58
20 มี.ค 2558 โรงพยาบบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รับสมัคร 16 - 27 มี.ค. 58
09 มี.ค 2558 เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12 -20 มีนาคม 2558
25 ก.พ 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา ( เจ้าหน้าที่ธุรการ ,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี),เจ้าหน้าที่การพาณิชย์) รับสมัคร 3-6 มี.ค.58
03 มี.ค 2558 สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัคร 25 - 6 มีนาคม 2558
20 ก.พ 2558 สธ.บรรจุนักวิชาการนอกสมทบเป็นข้าราชการแล้ว 205 อัตรา
29 ม.ค 2558 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เปิดสอบพนักงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,960 บาท รับสมัคร 26 - 3 กุมภาพัน 2558 นี้
29 ม.ค 2558 เงินเดือน 18,000 บาท โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เปิดสอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง รับสมัคร 26 - 3 กุมภาพันธ์2558 นี้
30 ต.ค 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 ตำแหน่ง เงินเดือน 16,000 บาท รับสมัครถึง 3 พฤศจิกายน 2557
25 ต.ค 2557 เงินเดือน 18,000 บาท สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัคร 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
18 มิ.ย 2557 สำนักงานสาธารณสุข จ.เลย เปิดสอบ ช่างโยธา, การเงินและบัญชี, คอมพิวเตอร์ รับสมัคร 19 - 23 มิ.ย. 2557
19 มิ.ย 2557 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
16 มิ.ย 2557 งานอุดรธานี เทศบาลหนองเม็ก จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล 6 อัตรา รับสมัคร 29 พ.ค. - 20 มิ.ย.57
11 ธ.ค 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ 110 อัตรา 16 ธ.ค. - 8 ม.ค. 57
29 พ.ย 2556 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ 21 อัตรา - รับสมัคร 11 - 17 ธ.ค.2556
29 พ.ย 2556 กรมการปกครอง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด ปค. จำนวน 99 อัตรา
29 พ.ย 2556 สำนักอัยการสูงสุด เปิดสอบพนักงานราชการ 300 อัตรา 8 - 24 ธันวาคม 2556
06 ต.ค 2556 เทศบาลตำบลเถินบุรี จังหวัดลำปาง เปดสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา
23 ก.ย 2556 กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา ภาค ข
22 ก.ย 2556 อบต.หนองทันน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา
24 ส.ค 2556 เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอบพนักงาน 7 อัตรา
16 ส.ค 2556 โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา
19 มี.ค 2556 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานเทศบาล 26 มี.ค. - 22 เม.ย. 56
10 มี.ค 2556 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี พนักงานราชการทั่วไป
06 ก.พ 2556 รับสมัครนักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4
04 ม.ค 2556 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2556
01 พ.ย 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ 2555
20 ต.ค 2555 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด ล่าสุด
12 ต.ค 2555 จำหน่ายหนังสือจับประเด็นเนื้อหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
02 ต.ค 2555 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (สกศ.)
14 ก.ย 2555 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
14 ก.ย 2555 โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้าง
03 ส.ค 2555 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
03 ส.ค 2555 คู่มือเตรียมสอบ สสจ.ทุกตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหม่ล่าสุด
01 ส.ค 2555 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา
01 ส.ค 2555 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
25 ก.ค 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12 ก.ค 2555 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฎิบัติการ กระทรวงพลังงาน
06 ก.ค 2555 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการและนักวิชาการสถิติปฏิบัตการ กรมเจ้าท่า
24 มิ.ย 2555 จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. อบจ. เทศบาล
20 มิ.ย 2555 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
07 มิ.ย 2555 รวบรวมใหม่อัดแน่นแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สนง.ประกันสังคม
16 พ.ค 2555 ฝากประวัติหางานใน จ.อดร จบคณะสาธารณสุขฯ ม.ขอนแก่น
21 เม.ย 2555 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบราชการ 2555
28 มี.ค 2555 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
06 ม.ค 2555 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ 2555
27 ธ.ค 2554 รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
18 ธ.ค 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี รับสมัคร นักวิชาการพัสดุ
14 ธ.ค 2554 โรงพยาบาลกุดจับ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว)
11 พ.ย 2554 โรงพยาบาลศรีธาตุ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข
08 พ.ย 2554 โรงพยาบาลนายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2554
05 พ.ย 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
02 พ.ย 2554 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
29 ต.ค 2554 หางานราชการ ในโรงพยาบาล จบคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ค่ะ
30 ต.ค 2554 หางานราชการ ในโรงพยาบาล จบคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ค่ะ
28 ต.ค 2554 ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
28 ต.ค 2554 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ ใหม่ล่าสุด
21 ก.ย 2554 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
14 ก.ย 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข
19 ส.ค 2554 โรงพยาบาลทุ่งฝน รับสมัครนักวิชาการ ( บริหารงานคุณภาพ ) จานวน ๑ อัตรา
23 ก.ค 2554 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
20 ก.ค 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
18 ก.ค 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ รับสมัครพนักงานเทศบาล 15 ตำแหน่ง (25 ก.ค.-15 ส.ค. )
17 มิ.ย 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
07 มิ.ย 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28 พ.ค 2554 โรงพยาบาลโนนสะอาด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข
24 พ.ค 2554 กรมการพัฒนาชุมชน
20 พ.ค 2554 โรงพยาบาลโนนสะอาด
17 พ.ค 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
12 พ.ค 2554 โรงพยาบาลกุดจับ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข
12 พ.ค 2554 โรงพยาบาลทุ่งฝน รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข
04 พ.ค 2554 รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
27 มี.ค 2554 บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด รับสมัคร นักวิชาการเกษตร
22 มี.ค 2554 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง -25 มีนาคม 54
07 ก.พ 2554 รับนักวิชาการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ บัดนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ด่วน
21 ม.ค 2554 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ (24 ม.ค.-17 ก.พ.54) ด่วน
09 ธ.ค 2553 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ใช้เวลาประมวลผล : 0.0599 วินาที