หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

18 ส.ค 2558 รับเยอะ 68 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2558
14 ส.ค 2558 รับเยอะ 58 อัตรา วุฒิ ม.6 - ป.ตรี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ โดยรับสมัคร 17 - 28 สิงหาคม 2558 สมัครทางอินเตอร์เน็ต
10 มี.ค 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ 17-27 มี.ค. 58
28 ม.ค 2558 กรมพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
22 ธ.ค 2557 เงินเดือน 18,000 บาท รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข
20 ธ.ค 2557 รับเยอะ 107 อัตรา กองทัพบกเปิดสอบราชการนายทหารสัญญาบัตร ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก (ช/ญ) ประจำปี 2558
18 ธ.ค 2557 โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดสอบราชการ 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา 22 ธ.ค. 57-15 ม.ค. 58
17 ธ.ค 2557 กรมการบินพลเรือน เปิดสอบราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัคร 22 ธันวาคม – 16 มกราคม 2558 ( ทางอินเตอร์เน็ต)
14 ธ.ค 2557 กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา รับสมัคร 12 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
14 ธ.ค 2557 เงินเดือน 15,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดสอบราชการ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ 18 อัตรา [สมัครทางอินเทอร์เน็ต]
12 ธ.ค 2557 ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบราชการ ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2558 จำนวน 200 อัตรา
12 ธ.ค 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
16 ธ.ค 2557 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบราชการ 50 อัตรา เงินเดือน 19,250 บาท รับสมัคร 22 ธันวาคม -16 มกราคม 2558
23 ม.ค 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบพนักงานราชการ 60 อัตรา รับสมัคร 24 ธันวาคม- 30 มกราคม 2558 ( รับสมัครออนไลน์ )
23 ม.ค 2558 งานราชการ+กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัคร 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2557
17 พ.ย 2557 กรมที่ดิน เปิดสอบราชการ 92 อัตรา รับสมัคร 24 พ.ย. - 16 ธ.ค . 57
17 พ.ย 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดราชการ 120 อัตรา รับสมัคร 4 - 24 พฤศจิกายน 2557
25 ต.ค 2557 เงินเดือน 18,000 บาท สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัคร 3 - 7 พฤศจิกายน 2557
24 ต.ค 2557 โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรค์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ รับสมัคร 21 - 28 ตุลาคม 2557
04 ต.ค 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัคร 13 - 17 ตุลาคม 2557
28 ก.ย 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท 2 ตำแหน่ง
20 ก.ย 2557 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 42 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 26 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 สมัครออนไลน์
31 ส.ค 2557 กรมบังคับคดี เปิดสอบข้าราชการ 10 ตำแหน่ง รับสมัคร วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 - วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
25 ส.ค 2557 กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 187 อัตรา รับสมัคร 1-19 กันยายน พ.ศ. 2557
14 ส.ค 2557 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล 14 อัตรา รับสมัคร 27 สิงหาคม - 16 กันยายน 2557
07 ส.ค 2557 ข่าวงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557 นี้
31 ก.ค 2557 อบต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล รับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557
31 ก.ค 2557 กศน.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 สิงหาคม 2557
25 ก.ค 2557 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 46 ตำแหน่ง รับสมัคร28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
01 ก.ค 2557 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 19 อัตรา รับสมัคร 8 - 30 กรกฎาคม 2557
27 มิ.ย 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ เปิดสอบพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชากรพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ตำแหน่ง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
27 มิ.ย 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง ปริญญาตรี เงินเดือน 16,000 บาท
16 มิ.ย 2557 เงินเดือน 15,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบราชการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
19 มิ.ย 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบราชการ 40 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัคร 18 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
17 มิ.ย 2557 กรมป่าไม้เปิดสอบพนักงานราชการ 81 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.6, ม.3, ปวช, หรือป.ตรีทุกสาขา รับสมัคร 12-23 มิถุนายน 2557
19 มิ.ย 2557 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ศาลยุทติธรรม จำนวน 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน 2557
28 พ.ค 2557 กรมการบินพลเรือน เปิดสอบราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ วิศวกรโยธา (ด้านมาตรฐานสนามบิน) วิศวกรไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 2-20 มิถุนายน พ.ศ. 2557
19 เม.ย 2557 จังหวัดอุดรธานี ประกาศรับสมัครรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
02 เม.ย 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ 271 อัตรา
07 มี.ค 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
07 มี.ค 2557 กรมศุลกากร เปิดสอบรรจุรับราชการ 2557 จำนวน 36 อัตรา
21 ก.พ 2557 กรมบังคับคดี เปิดสอบพนักงานราชการ 48 อัตรา 3 - 7 มีนาคม 2557
14 ก.พ 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบบรรจุรับราชการ 2557 จำนวน 83 อัตรา
24 ม.ค 2557 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 2557
05 ก.พ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบรับราชการ 13 อัตรา
11 ธ.ค 2556 กรมป่าไม้ เปิดสอบราชการ 21 อัตรา - 19 ธ.ค.56-13ม.ค.57
08 ธ.ค 2556 แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 300 อัตรา (2-24 ธันวา 56)
29 พ.ย 2556 กรมการปกครอง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด ปค. จำนวน 99 อัตรา
29 พ.ย 2556 สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 3,500 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.56 นี้
29 พ.ย 2556 สำนักอัยการสูงสุด เปิดสอบพนักงานราชการ 300 อัตรา 8 - 24 ธันวาคม 2556
29 พ.ย 2556 กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบราชการ จำนวน 55 อัตรา 2 - 24 ธันวาคม 2556
06 พ.ย 2556 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ
04 พ.ย 2556 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดสอบราชการ 91 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
29 พ.ย 2556 เปิดสอบสัสดี กว่า 100 อัตรา
04 พ.ย 2556 อัตราว่างของแต่ละจังหวัด เปิดสอบท้องถิ่น 2556
01 ต.ค 2556 โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ 6 อัตรา
26 ก.ย 2556 กรมธนารักษ์ เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส 5 อัตรา 1 - 21 ตุลาคม 2556
25 ก.ย 2556 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
04 ก.ย 2556 กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 44 อัตรา
02 ก.ย 2556 อบต.เมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล
06 ก.ย 2556 กทม. เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รอบ 2,3,4/2556 จำวน 74 อัตรา 2556
31 ส.ค 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 16 ตำแแหน่ง ถึง 16 กันยายน 56
27 ส.ค 2556 กศน.จ.ชลบุรี เปิดสอบ เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการศึกษา (26 – 30 ส.ค. 2556)
23 ส.ค 2556 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบราชการ 2556
09 ส.ค 2556 กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา
10 ก.ค 2556 กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบงานราชการ 2556
27 มิ.ย 2556 กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
18 มิ.ย 2556 อบต.นาดี รับสมัครพนักงานส่วนตำบล 2556
17 มิ.ย 2556 กรมศุลกากร เปิดสอบราชการ 2556
11 มิ.ย 2556 กรมประมง เปิดสอบราชการ 2556
11 มิ.ย 2556 อบต.หายโศก จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงาน 2556
05 มิ.ย 2556 อบต.โคกสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี
29 พ.ค 2556 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบราชการ รับสมัคร วันที่ 3 -21 มิถุนายน 2556
23 พ.ค 2556 อบต.วาริน อุบลราชธานี เปิดสอบราชการ
28 พ.ค 2556 อบต.ศรีสุข มหาสารคาม เปิดสอบราชการ 21 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556
14 พ.ค 2556 อบต.ดอนจิก อุบลราชธานี เปิดสอบราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 17 อัตรา
18 เม.ย 2556 อบต.จุมพล จังหวัดหนองคาย เปิดสอบราชการ
21 มี.ค 2556 กรมศุลกากรเปิดสอบราชการ จำนวน 190 ตำแหน่ง 28 มีนาคม ถึง 23 เมษายน 2556
14 ก.พ 2556 กรมควบคุมโรคเปิดสอบพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
25 ม.ค 2556 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ 15,000 บาท
19 พ.ย 2556 เปิดสอบท้องถิ่น 2556 กว่า 7,911 อัตรา เปิดสอบ อบต. 2556
09 ม.ค 2556 กรมประมง เปิดสอบราชการ 2556
04 ม.ค 2556 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เปิดสอบราชการ โคราช
04 ม.ค 2556 เปิดสอบ อบต.มหาสารคาม อบต.หนองเรือเปิดสอบราชการ 2556
12 เม.ย 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบราชการจำนวน 22 อัตรา (23 เม.ย.-15 พ.ค.5
03 ต.ค 2554 ศูนย์รวมข่าวสารเปิดสอบราชการทั่วไทย พร้อมแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ฯลฯ
ใช้เวลาประมวลผล : 0.0624 วินาที